• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Sơ đồ hoạt động

Tổng số cán bộ KH&CN: 47

* Trong đó:

– Tiến sỹ: 03

– Thạc sỹ: 06

– Đại học, cao đẳng: 25

– Khác: 13

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974. HOTLINE: 0359714811