• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Contact

Bavi cattle and forage research centre

Addreess: Tan Linh – Ba Vi – Ha Noi
 Tel: 04.3 3881 965 ; Fax: 04.33881404
Mail: trungtambocobavi@gmail.com 
Website: https://trungtambocobavi.com

 

Contact us

     

     

    MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586