• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Mineral salt KL-01

KL – 01 mineral salt and anti – polio
Cationic and anionic feeds are used to balance the buffer, stabilize the rumen pH, and supplement the essential micronutrients for grass fed animals....

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586