• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tin tức

CÔNG TÁC ĐẢNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA VÌ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LÀNTHỨ XVIII NHIỆM KỲ 2020 – 2025

        Sáng 22/5/2020, Chi bộ Đảng Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì đã trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Tham dự Đại hội có các đồng chí: TS. Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi, ông Đào Hùng Giang – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Viện Chăn nuôi, bà Đặng Thị Nguyệt Hoa – Huyện ủy viên, Chánh thanh tra UBND huyện, Tổ phó tổ công tác số 3 Huyện ủy Ba Vì; các đồng chí là Bí thư, trưởng thôn: Xuân Hòa, Hòa Trung, Việt Long, trưởng phó Hội bảo thọ Trung tâm và các quần chúng ưu tú trong Trung tâm.

        Đại hội triệu tập toàn bộ Đảng viên trong cho bộ với 24 Đảng viên có mặt đầy đủ.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

      Phát biểu khai mạc Đại hội, TS. Tăng Xuân Lưu – Bí thư chi bộ Giám đốc trung tâm, cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện Ba Vì và tiến tới đại hội XIII của Đảng.

       Nhiệm vụ của Đại hội là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015-2020 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và chỉ đạo; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào cấp ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TS.Tăng Xuân Lưu- Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm

      Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng Bộ Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba vì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, TS. Tăng Xuân Lưu – Bí thư chi bộ cho biết: Trước đây là Đảng bộ, đến tháng 9 năm 2019 chuyển thành Chi bộ trực thuộc huyện ủy Ba Vì; chi bộ hiện nay có 24 đồng chí đảng viên, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 37,5%, người cao nhất 58 tuổi, trẻ nhất 26 tuổi; đa số các đảng viên đều nắm giữ các vị trí chủ chốt hoặc đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu.

      Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, sự nỗ lực của toàn thể Đảng viên trong Chi bộ ; Trong nhiệm kỳ, đã có nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ và địa phương bao gồm đề tài độc lập và đề tài phối hợp; các nhiệm vụ khoa học được triển khai đúng đề cương đúng tiến độ. So với nhiệm kỳ trước: về khoa học công nghệ và các báo cáo, bài báo đều vượt từ 120 đến 300%, đàn bò tăng 134,35%, sản lượng sữa tăng 117,18%, mức thu nhập bình quân tăng 156,8%

      Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị bạn để hoàn thành nhiệm vụ chung.

       Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác phát triển Đảng thường xuyên được quan tâm trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 04 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho 06 đồng chí. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc.


      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, TS. Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì, ghi nhận những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đặc biệt trong tình hình khó khăn chung của thế giới như sự biến đổi khí hậu và dịch bệnh Covid ảnh hưởng trực tiếp đến ngành chăn nuôi, Trung tâm vẫn phát triển không ngừng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao và chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động hơn nữa.

       Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, TS. Tăng Xuân Lưu đã phát biểu lĩnh hội và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của TS. Ngô Thị Kim Cúc trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

         Các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp từ các tham luận của các đảng viên trong Chi bộ đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm.

          Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể. Tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, năng lực lãnh đạo và tổ chức. Đào tạo củng cố nguồn nhân lực tăng cường nghiên cứu để có điều kiện cơ hội làm chủ dự án, đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ. Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao Công nghệ vào sản xuất…

          Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 05 đồng chí, trong đó: Đồng chí Tăng Xuân Lưu – Giám đốc trung tâm được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Phạm Doãn Huệ – Trưởng phòng Tổ chức hành chính giữ chức Phó Bí thư chi bộ và 03 đồng chí giữ chức chi ủy viên.

Cấp ủy nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

       Đại hội cũng bầu 01 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì Trung tâm. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

       Đại hội chi bộ Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì nhiệm kỳ 2020 – 2025 kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, toàn diện. Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Chi bộ Trung tâm chắc chắn sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, phát triển không ngừng trong tương lai. Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì sẽ luôn giữ vững được thành quả trong những năm vừa qua tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ trong thời gian sắp tới để luôn xứng đáng là một đơn vị khoa học hàng đầu về nghiên cứu khoa học đại gia súc và cây thức ăn chăn nuôi đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và của toàn xã hội.

       Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h 30 cùng ngày. Một số hình ảnh của Đại hôi:

TS.Ngô Đình Tân – Phó Giám đốc Trung tâm điều hành đại hội

Đồng chí Đặng Thị Nguyệt Hoa, Tặng hoa chúc mừng Đại hội

TS.Ngô Thị Kim Cúc tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn chủ tịch và thư ký Đại Hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Cấp ủy khóa mới ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của hai đồng chí cấp ủy khóa cũ

    Đưa tin : Nguyễn Hải Anh

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974. HOTLINE: 0359714811