• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Sơ đồ hoạt động

Tổng số cán bộ KH&CN: 43

* Trong đó:

– Tiến sỹ: 02

– Thạc sỹ: 07

– Đại học, cao đẳng: 11

– Khác: 23

 

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586