• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tin tức

SẢN XUẤT VÀ BUỐN BÁN SỮA TOÀN CẦU TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

       Sản lượng sữa thế giới tăng vào năm 2021        Sản lượng sữa thế giới được dự báo sẽ đạt 921 triệu tấn vào năm 2021, tăng 1,6% so với 2020, đây là kết quả  của việc mở rộng sản lượng dự kiến ​​trong tất cả các khu...

XÁC ĐỊNH MẤT THAI Ở BÒ VỚI 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

Các nhà chăn nuôi đều hãi khi đột nhiên phát hiện con bò mình đã chửa nhưng nay lại như bò chờ phối giống. Đây không chỉ là một cảm giác chán nản, mà việc mất thai của con bò của họ có thể...

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586