• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giới thiệu

 Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

 

I. GIỚI THIỆU

Thành lập từ Nông trường Ba Vì theo Quyết định số 47-NN-TCCB ngày 17 tháng 2 năm 1989 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP.

Các mốc thời gian hình thành và phát triển:

– Giai đoạn: 1958 – 1960: Nông trường Quân đội Ba Vì thuộc Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam.

– Giai đoạn: 1961 – 1977: Nông trương Quốc doanh Ba Vì thuộc Bộ Nông trường (1960 – 1970) và Ban Quản lý Nông trường Quốc doanh (1970 – 1977)

– Giai đoạn 1978 đến 1988: Nông trường Quốc doanh Ba Vì trực thuộc Viện Chăn nuôi – Bộ NN & PTNT

– Giai đoạn 1989 đến nay: Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì trực thuộc Viện chăn nuôi – Bộ NN và PTNT.

Giám đốc phụ trách: TS. Ngô Đình Tân

SĐT: 0973.213.986 /Email: ngodinhtanbv@gmail.com

II. CHỨC NĂNG VÀ LOẠI HINH HOẠT ĐỘNG KH&CN

1. Chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu chọn lọc, lai tạo các giống bò và giống cây thức ăn gia súc phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp;

Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về chăn nuôi bò, cây thức ăn gia súc, bảo quản chế biến sữa;

Tham gia nghiên cứu xây dựng chính sách, chiến lược phát triển chăn nuôi, định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn trong chăn nuôi bò và thức ăn chăn nuôi phục vụ cho quản lý nhà nước;

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến chăn nuôi bò: giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư thiết bị chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi;

Chuyển giao công nghệ liên quan đến chăn nuôi bò, cây thức ăn, bảo quản, chế biến sữa và sản phẩm chăn nuôi;

Nuôi thích nghi, giữ quỹ gen giống bò và động vật khác;

Lưu giữ giống cây thưc ăn gia súc;

Tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về chăn nuôi bò và thức ăn chăn nuôi;

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Loại hình hoạt động

Đơn vị hoạt động khoa học công nghệ công lập.

3. Những thế mạnh và tiềm năng

Nghiên cứu khoa học

Nguồn nhân lực và cơ sở vật chất có đủ khả năng để tiến hành các thí nghiệm và các đề tài nghiên cứu khoa học về thú y và các lĩnh vực có liên quan đến chăn nuôi bò sữa, bò thịt…Nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản và đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước:

+ Số lượng bò sữa trên 1000 con được nuôi tại các trang trại có quy mô khác nhau

+ Hệ thống đồng cỏ với nhiều loại cây thức ăn là cơ sở để tiến hành các nghiên cứu về thức ăn cho gia súc.

+ Phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại, đủ khả năng tiến hành các nghiên cứu có yêu cầu khác nhau.

Chuyển giao tiến bộ vào sản xuất.

+ Sở hữu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về công nghệ sinh sản và các vấn đề về sinh sản bò sữa, bò thịt.

+ Sở hữu và sẵn sàng hợp tác, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cây thức ăn và chế biến thức ăn cho gia súc nhai lại.

+ Có khả năng tư vấn và chuyên giao các tiến bộ kỹ thuật về dinh dưỡng cho đàn bò sữa, bò thịt.

+ Có khả năng liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài trong chăn nuôi bò sữa, bò thịt và cây thức ăn.

+ Chuyên đào tạo về giống, dinh dưỡng, thức ăn, thụ tinh nhân tạo và các vấn đề liên quan đến bò sữa, bò thịt, cây thức ăn.

+ Các kỹ thuật viên có tay nghề cao, có khả năng mổ thành công các ca mổ đẻ khó, mổ lỗ dò dạ cỏ, mổ lệch dạ múi khế và các phẫu thuật ngoại khoa.

+ Đội ngũ chuyên gia về sinh sản bò có tay nghề cao, có khả năng giải quyết những vấn đề sinh sản khó.

Đào tạo

+ Mở các lớp đào tạo về: Công nghệ sinh sản; thụ tinh nhân tạo; cấy truyền phôi; thú y; kỹ thuật chăn nuôi…

+ Chuyển giao: Con giống về bò, các loại cây thức ăn, quy trình kỹ thuật trồng, chế biến và dự trữ các loại thức ăn.

III. HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Tổng số cán bộ KH&CN: 43

* Trong đó:

– Tiến sỹ: 02

– Thạc sỹ: 07

– Đại học, cao đẳng: 11

– Khác: 23

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586