• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Ứng dụng KHCN

LÃO HÓA (Ủ) KHÔ THỊT BÒ SAU GIẾT MỔ

           Trong nhiều thế kỷ, lão hóa (ủ) khô là một cách phổ biến đối với những người bán thịt để bảo quản và làm mềm thịt bò. Trước đây lão hóa thịt bò khô là tiêu chuẩn, sau đó với...

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586