• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin mới

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA VÌ NĂM 2024

Sáng nay, ngày 12/01/2024 Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì trọng thể tổ chức “Hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm 2024”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí cấp ủy Chi bộ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBVC và người lao động của Trung tâm.

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì (sau đây gọi tắt là Trung tâm), là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, bò thịt, cây thức ăn cho gia súc và các lĩnh vực khác có liên quan. Tính đến 31/12/2023, bộ máy tổ chức của Trung tâm bao gồm: Ban Giám đốc, 04 phòng chức năng và 01 đơn vị sản xuất, với tổng số 43 cán bộ viên chức và người lao động. Trong đó có 02 tiến sĩ, 07 thạc sỹ, 14 cán bộ đại học và 20 công nhân kỹ thuật, nhân viên.

Năm 2023, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện chăn nuôi; sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương và Liên đoàn lao động huyện Ba Vì. Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong bối cảnh tình hình chăn nuôi gặp khó khăn chung, năm qua Trung tâm cũng gặp phải không ít khó khăn do đặc thù chăn nuôi gia súc nhai lại thời gian quay vòng vốn chậm; giá nguyên liệu thức ăn, nhân công lao động và các chi phí vật tư phục vụ liên tục tăng trong khi giá giống vật nuôi, giá thương phẩm thấp, giá sữa tươi không ổn định, dẫn đến hiệu quả chăn nuôi thấp. Bên cạnh đó, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học phần lớn kinh phí hoạt động là tự trang trải. Trong tình hình mới, việc bố trí nhân sự vào một số vị trí việc làm chưa phù hợp dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn gặp nhiều khó khăn do việc xây dựng trái phép trên đất vẫn diễn ra trong khi Trung tâm không có chức năng quản lý hành chính.

Công tác nuôi giữ đàn bò giống gốc luôn được đảm bảo mặc dù trong điều kiện chăn nuôi rất khó khăn, số lượng đàn bò được duy trình, sinh trưởng phát triển tốt và chất lượng đàn bò ngày một cải thiện; làm tốt công tác thú y, phòng dịch cho đàn vật nuôi; quản lý thu mua sữa 838.800 kg sữa và sản xuất 91 tấn thức ăn thô xanh, ủ chua trên 300 tấn thức ăn dự trữ 18 tấn rơm khô bằng vốn tự có, trồng mới 3,2 ha cỏ, chăm sóc 13,2 ha cỏ, cây thức ăn phục vụ chăn nuôi. Ngoài công tác sản xuất lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, trong năm đã trồng mới được 22,5 ha cây keo, chăm sóc và bảo vệ trên 30 ha rừng keo.

Trong công tác nghiên cứu khoa học cán bộ viên chức Trung tâm thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước, 02 đề tài cấp Bộ, 01 nhiệm vụ thường xuyên, 03 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 02 Đề tài, dự án phối hợp với các địa phương và chương trình khuyến nông, 01 dự án hợp tác quốc tế về đo lượng khí Metal phát thải trong chăn nuôi bò. Kết quả, có 02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước. Công tác chuyển giao: chuyển giao được 40 bò, bê giống các loại, 72 tấn giống cỏ voi xanh, hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm theo chuỗi giá trị thịt bò Wagyu và Senepol bằng công nghệ mổ mát dần đi vào hoạt động ổn đinh.

Năm 2023, có sự thay đổi lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Tăng Xuân Lưu được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2023 và đồng chí Ngô Đình Tân lên thay. Bộ máy tổ chức được sắp xếp lại, phù hợp với đề án việc làm đã được phê duyệt sát nhập 03 trại thực nghiệm thành 01 trại thực nghiệm chăn nuôi, có 04 đồng chí trúng tuyển viên chức, …Công tác đào tạo luôn được lãnh đạo quan tâm, hiện tại có 01 đồng chí học nghiên cứu sinh, 01 đồng chí học thạc sĩ, 02 đồng chí thi tuyển chuyển ngạch lên nghiên cứu viên chính, 01 đồng chí hoàn thiện hồ sơ đầu vào thạc sĩ, … các đồng chí học tập nâng cao trình độ qua các lớp tập huấn trong và ngoài nước. Tổ chức và phối hợp tổ chức 13 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hoạt động trang web luôn được cập nhật thông tin liên quan đến công tác chăn nuôi, được người đọc đánh giá cao. Công tác quản lý đất đai, Ban lãnh đạo Trung tâm luôn bám sát, chỉ đạo quyết liệt trong thẩm quyền, thông báo, báo cáo kịp thời bằng văn bản tới các bên liên quan; phối hợp với địa phương trong xử lý, quyết tâm xử lý các đối tượng vi phạm.

Trong công tác thi đua khen thưởng, với sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể, cán bộ viên chức, người lao động đã được các cấp lãnh đạo xét và ghi nhận các danh hiệu thi đua như sau: 03 sáng kiến được liên đoàn lao động thành phố công nhận, 01 đồng chí đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên chức tiêu biểu” thủ đô năm 2023. 02 sáng kiến được công nhận cấp viện và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện Chăn nuôi và Bộ Nông nghiệp và PTNT xét và công nhận: 01 tập thể lao động xuất sắc, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, và 01 đồng chí đạt bằng khen của Bộ trưởng.

Thông qua Hội nghị, tập thể cán bộ viên chức lao động Trung tâm đồng lòng nhất trí quyết tâm thực hiện tốt những kế hoạch và nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

Quang cảnh của Hội nghị

Đồng chí Ngô Đình Tân

Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024

Đồng chí Trần Thị Loan

Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2023 và Kết quả thực hiện dân chủ cơ sở năm 2023

Đồng chí Đặng Thị Dương

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động thi đua năm 2024

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ KHEN THƯỞNG


 

 

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586