• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tiền năng thế mạnh

1. Nghiên cứu khoa học

Nguồn nhân lực và cơ sở vật chất có đủ khả năng để tiến hành các thí nghiệm và các đề tài nghiên cứu khoa học về thú y và các lĩnh vực có liên quan đến chăn nuôi bò sữa, bò thịt…Nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản và đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước:

+ Số lượng bò sữa trên 1000 con được nuôi tại các trang trại có quy mô khác nhau

+ Hệ thống đồng cỏ với nhiều loại cây thức ăn là cơ sở để tiến hành các nghiên cứu về thức ăn cho gia súc.

+ Phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại, đủ khả năng tiến hành các nghiên cứu có yêu cầu khác nhau.

2. Chuyển giao tiến bộ vào sản xuất.

+ Sở hữu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về công nghệ sinh sản và các vấn đề về sinh sản bò sữa, bò thịt.

+ Sở hữu và sẵn sàng hợp tác, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cây thức ăn và chế biến thức ăn cho gia súc nhai lại.

+ Có khả năng tư vấn và chuyên giao các tiến bộ kỹ thuật về dinh dưỡng cho đàn bò sữa, bò thịt.

+ Có khả năng liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài trong chăn nuôi bò sữa, bò thịt và cây thức ăn.

+ Chuyên đào tạo về giống, dinh dưỡng, thức ăn, thụ tinh nhân tạo và các vấn đề liên quan đến bò sữa, bò thịt, cây thức ăn.

+ Các kỹ thuật viên có tay nghề cao, có khả năng mổ thành công các ca mổ đẻ khó, mổ lỗ dò dạ cỏ, mổ lệch dạ múi khế và các phẫu thuật ngoại khoa.

+ Đội ngũ chuyên gia về sinh sản bò có tay nghề cao, có khả năng giải quyết những vấn đề sinh sản khó.

3. Đào tạo

Mở các lớp đào tạo về: Công nghệ sinh sản; thụ tinh nhân tạo; cấy truyền phôi; thú y; kỹ thuật chăn nuôi…

Chuyển giao: Con giống về bò, các loại cây thức ăn, quy trình kỹ thuật trồng, chế biến và dự trữ các loại thức ăn.

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586