• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Ấn phẩm, tài liệu

Tên tài liệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI GIA SÚC ĂN CỎ GIAI ĐOẠN 2016-2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2019- 2025
...
Tải tài liệu
Bài báo nano 3
...
Tải tài liệu
Bài báo nano 2
...
Tải tài liệu
Bài báo nano 1
...
Tải tài liệu
Bài báo viêm móng
...
Tải tài liệu
Bài báo TN2-TN12
...
Tải tài liệu
Bài báo- TN9
...
Tải tài liệu
Bài báo- TN8
...
Tải tài liệu
Bài báo – TN7
...
Tải tài liệu
Bài báo – TN6
...
Tải tài liệu
Bài báo – TN5
...
Tải tài liệu
Bài báo- TN4
...
Tải tài liệu
Bài báo-TN3
</iframe...
Tải tài liệu
Bài báo 1- TN1
...
Tải tài liệu
Bài báo 2 – TN2
...
Tải tài liệu
Bài báo TN11
...
Tải tài liệu
CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ TẦM NHÌN NÔNG NGHIỆP BÒ SỮA 26-7-2018
...
Tải tài liệu
Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa trong nông hộ 22-3-2018
...
Tải tài liệu
Điều tra bệnh viêm vú , thử nghiệm điều trị tại xí nghiệp chăn nuôi bò sữa Phù Đổng 21-2-2018
...
Tải tài liệu
Kết quả bước đầu cấy truyền phôi phân ly giới tính đông lạnh tại trang trại bò sữa TH True Milk , Nghĩa Đàn, Nghệ An 21-3-2018
...
Tải tài liệu

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586