• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giới thiệu về trung tâm

 Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

 

Thành lập từ Nông trường Ba Vì theo Quyết định số 47-NN-TCCB ngày 17 tháng 2 năm 1989 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP.

Các mốc thời gian hình thành và phát triển:

– Giai đoạn: 1958 – 1960: Nông trường Quân đội Ba Vì thuộc Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam.

– Giai đoạn: 1961 – 1977: Nông trương Quốc doanh Ba Vì thuộc Bộ Nông trường (1960 – 1970) và Ban Quản lý Nông trường Quốc doanh (1970 – 1977)

– Giai đoạn 1978 đến 1988: Nông trường Quốc doanh Ba Vì trực thuộc Viện Chăn nuôi – Bộ NN & PTNT

– Giai đoạn 1989 đến nay: Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì trực thuộc Viện chăn nuôi – Bộ NN và PTNT.

Giám đốc: TS. Ngô Đình Tân

SĐT: 0973.213.986 /Email: ngodinhtanbv@gmail.com

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586