• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Dịch tả lợn châu Phi

KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG AFS

 Ngày 7/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 972/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025”. Chủ động giám...

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586