• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin mới

LỜI CÁM ƠN VÀ TRI ÂN SÁU THẬP NIÊN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA VÌ  

Ôn lại chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của Trung tâm đã đi qua với những gì đã làm được, là cả một công lao đóng góp to lớn của nhiều thế hệ lãnh đạo, người lao động và được sự ủng hộ giúp đỡ của nhiều tổ chức chính quyền, đoàn thể xã hội, ở nhiều giai đoạn khác nhau....

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586