• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tin tức

TÁC ĐỘNG CỦA AFS ĐẾN THỊ TRƯỜNG THỊT LỢN BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP

ASF’s Impact on Global Pork Market is Underestimated

Jennifer Shike

October 4, 2019 11:56 AM   

Print

( Pixabay )

As African swine fever (ASF) spreads beyond China’s borders and throughout Asia, the global implications of what is happening in the pork market are becoming clearer. But Rabobank says it’s still underestimated. Rabobank analysts predict China’s herd loss to reach 55% by the end of 2019.

“ASF is the most significant event in animal protein this year and will have implications for years to come,” the report says. 

Although China’s herd loss is estimated at 50% year over year for the first eight months of 2019, ASF is expected to continue to negatively impact production, although the pace will likely slow down due to government control measures and reduced farm numbers.

“We expect China’s pork meat output to drop by 25% in 2019,” Rabobank says. “The scale of the decline expected in China in 2019 is unprecedented and could lead to even lower production in the first half of 2020. This will have effects that last into the coming years.”

As the number of infected countries increases, Rabobank senior protein analyst Christine McCracken told attendees at the 2019 Leman Swine Conference that at least 75% of the world’s pork is at risk of ASF. As more countries report ASF outbreaks, there are more potential sources that could bring ASF here or into other countries by plane, she says.

“The spread of ASF in Asia underlines just how critical transboundary movement and the movement of people and pigs into other countries is,” she says. “It’s a big concern from the perspective that we still have a lot of potential points of entry at the border, not just in the U.S., but in other countries that are large, pig producing regions as well.”

A Hotbed of Exposure
Southeast Asia has been the hotbed of exposure recently, McCracken says. Vietnam has ASF in every province. Not only is it spreading rapidly in Vietnam, but the situation is being compounded by some of the other foreign animal disease issues that the country has faced in the last several years. 

“ASF represents a major and growing challenge for animal protein in Asia,” the report said. “In many Asian countries, pork is the protein of choice, and its reduced availability, as ASF sweeps the continent, is set to bring lasting change.” 

In addition to China, ASF has spread into Vietnam, the Philippines, Laos, Cambodia, Myanmar, Timor-Leste and the Korean peninsula. 

Historically, Vietnam has been largely self-sufficient in pork. On the other hand, the Philippines has always had a structural reliance on imports, and that is set to grow. 

“They’re going to be big importers or at least will need a lot of other proteins going into 2020,” McCracken says. Rabobank’s report says that pork imports in Vietnam will rise, but the tight global supply will increase price competition in 2020.

Meanwhile, China’s pork imports are rising and will continue to rise. Both import volumes and prices have been increasing in China in recent months, she says. She expects further increases into Q4, which has historically seen the strongest flows as they build inventory for Chinese New Year. 

Shift to Other Proteins
The U.S. is well placed to increase exports of pork to China, subject to trade access, McCracken says. U.S. pork exports year-to-date are up 3% in volume and 1% in value, and the latest Hogs & Pigs Report indicates record numbers in the U.S. hog inventory.

However, the pork supply chain is shifting in some areas around the globe. In Vietnam, more household swine farms are exiting, illegal slaughterhouses are closing, more corporate farms are integrating with slaughterhouses and investments are being made in other proteins such as poultry and aquaculture. The structural shift in consumption will benefit these two protein sources in the long term, both in terms of imports and local production, subject to competitive pricing, the report said. 

But, will China follow suit?

“China, for the most part, still loves its pork,” McCracken said. 

People shouldn’t assume a shift to beef due to the major price spread between beef and pork, or a switch to chicken just because it’s cheaper. McCracken believes China’s pork imports will continue to rise, but she anticipates some will make the switch to other proteins because of price and availability.

“It may be at least 10 years before we get back to the levels of production that we saw coming into this,” she says. “We’re looking at a very long tail on this, that should lead to a lot of incremental demand for U.S. protein going forward.”

More from Farm Journal’s PORK:

South Korea Doubles Down on ASF Disinfection

Simulation Helps Pork Industry Find Gaps in FAD Outbreak Preparedness

Hog Futures Hit Two-Month High

 

Tác động của ASF đến thị trường thịt lợn toàn cầu bị đánh giá thấp

Jennifer Shike

Ngày 4 tháng 10 năm 2019 11:30

Khi cơn sốt lợn châu Phi (ASF) lan ra ngoài biên giới Trung Quốc và khắp châu Á, những tác động toàn cầu về những gì đang xảy ra trên thị trường thịt lợn đang trở nên rõ ràng hơn. Nhưng Ngân hàng Rabobank (Xem Ghi chú)  rằng nó vẫn bị đánh giá thấp. Các nhà phân tích của Rabobank dự đoán tổn thất đàn lợn của Trung Quốc sẽ đạt 55% vào cuối năm 2019.

Báo cáo cho biết, ASF là sự kiện quan trọng nhất trong protein động vật trong năm nay và sẽ có tác động trong nhiều năm tới.

Mặc dù tổn thất đàn của Trung Quốc ước tính khoảng 50% so với năm trước trong 8 tháng đầu năm 2019, ASF dự kiến ​​sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất, mặc dù tốc độ có thể sẽ chậm lại do các biện pháp kiểm soát của chính phủ và giảm số lượng trang trại.

Chúng tôi dự đoán sản lượng thịt lợn của Trung Quốc sẽ giảm 25% trong năm 2019, theo Rab Rabobank. Quy mô của sự suy giảm dự kiến ​​ở Trung Quốc vào năm 2019 là chưa từng có và có thể dẫn đến sản lượng thậm chí thấp hơn trong nửa đầu năm 2020. Điều này sẽ có tác động kéo dài trong những năm tới.

Khi số lượng các quốc gia bị nhiễm bệnh tăng lên, Christine McCracken, nhà phân tích protein cao cấp của Rabobank, đã nói với những người tham dự Hội nghị Leman Line 2019 rằng ít nhất 75% thịt lợn trên thế giới có nguy cơ mắc ASF. Khi nhiều quốc gia báo cáo sự bùng phát ASF, có nhiều nguồn tiềm năng có thể đưa ASF đến đây hoặc vào các quốc gia khác qua hàng không (máy bay), bà nói.

Sự lan truyền của ASF ở châu Á nhấn mạnh đến việc phát tán xuyên biên giới quan trọng và sự di chuyển của người và lợn sang các quốc gia khác như thế nào, bà nói. Từ đó, một mối quan tâm lớn từ quan điểm rằng chúng ta vẫn còn nhiều điểm tiềm năng ở biên giới, không chỉ ở Hoa Kỳ, mà còn ở các quốc gia khác là những vùng sản xuất lợn lớn.

Một điểm nóng phơi nhiễm

Đông Nam Á đã trở thành điểm nóng của việc tiếp xúc gần đây, McCracken nói. Việt Nam có ASF ở mọi tỉnh. Không chỉ lan rộng nhanh chóng ở Việt Nam, mà tình hình đang bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề bệnh động vật nước ngoài khác mà nước này phải đối mặt trong vài năm qua.

Báo cáo cho biết, ASF đại diện cho một thách thức lớn và ngày càng tăng đối với protein động vật ở châu Á. Ở nhiều nước châu Á, thịt lợn là loại protein được lựa chọn và giảm tính sẵn có của nó, khi ASF càn quét lục địa, được thiết lập để mang lại sự thay đổi lâu dài.

Ngoài Trung Quốc, ASF đã lan rộng vào Việt Nam, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar, Timor-Leste và bán đảo Triều Tiên.

Trong lịch sử, Việt Nam chủ yếu là tự cung cấp thịt lợn. Mặt khác, Philippines luôn có sự phụ thuộc về cơ cấu đối với hàng nhập khẩu và điều đó sẽ tăng lên.

Chúng tôi sẽ trở thành nhà nhập khẩu lớn hoặc ít nhất sẽ cần rất nhiều protein khác vào năm 2020, theo McC McCackack. Báo cáo của Rabobank, nói rằng nhập khẩu thịt lợn tại Việt Nam sẽ tăng, nhưng nguồn cung toàn cầu chặt chẽ sẽ làm tăng cạnh tranh về giá trong năm 2020.

Trong khi đó, nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc đang tăng và sẽ tiếp tục tăng. Cả khối lượng nhập khẩu và giá cả đã tăng lên ở Trung Quốc trong những tháng gần đây, cô nói. Cô hy vọng sẽ tăng thêm vào Q4, trong lịch sử đã chứng kiến ​​những dòng chảy mạnh nhất khi họ xây dựng hàng tồn kho cho năm mới của Trung Quốc.

Chuyển sang các Protein khác

Hoa Kỳ có vị trí tốt để tăng xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc, tùy thuộc vào tiếp cận thương mại, McCracken nói. Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ từ đầu năm đến nay tăng 3% về lượng và 1% về giá trị, và Báo cáo Lợn & Lợn mới nhất cho thấy số lượng kỷ lục trong kho của lợn Mỹ.

Tuy nhiên, chuỗi cung ứng thịt lợn đang dịch chuyển ở một số khu vực trên toàn cầu. Tại Việt Nam, nhiều trang trại lợn hộ gia đình đang thoát ra, các lò giết mổ bất hợp pháp đang đóng cửa, nhiều trang trại công ty đang tích hợp với các lò mổ và đầu tư đang được thực hiện trong các protein khác như gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Sự thay đổi cấu trúc trong tiêu dùng sẽ có lợi cho hai nguồn protein này trong dài hạn, cả về nhập khẩu và sản xuất địa phương, tùy thuộc vào giá cả cạnh tranh, báo cáo cho biết.

Nhưng, liệu Trung Quốc sẽ làm theo?

Phần lớn, Trung Quốc, vẫn rất thích thịt lợn của mình, ông McC McCackack nói.

Mọi người nên cho rằng một sự thay đổi sang thịt bò do sự chênh lệch giá lớn giữa thịt bò và thịt lợn, hoặc chuyển sang thịt gà chỉ vì nó rẻ hơn. McCracken tin rằng nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng, nhưng cô dự đoán một số sẽ chuyển sang các protein khác vì giá cả và tính sẵn có.

Có thể ít nhất là 10 năm trước khi chúng ta quay trở lại mức sản xuất mà chúng ta đã thấy trong việc này, cô nói. Một số chúng tôi đang xem xét một cái đuôi rất dài về điều này, điều đó sẽ dẫn đến rất nhiều nhu cầu gia tăng về protein của Hoa Kỳ trong tương lai.

Thông tin thêm từ PORK của Tạp chí Farm:

Hàn Quốc tăng gấp đôi về khử trùng ASF

Mô phỏng giúp ngành công nghiệp thịt lợn tìm ra những khoảng trống trong chuẩn bị bùng phát FAD

Hog Futures đạt mức cao nhất trong hai tháng


https://www.porkbusiness.com/article/asfs-impact-global-pork-market-underestimated

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974. HOTLINE: 0359714811