• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giới thiệu về chúng tôi

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì: Nghiên cứu chọn lọc, lai tạo các giống bò và giống cây thức ăn gia súc phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp. Nguồn nhân lực được đào tạo rất cơ bản, chuyên sâu trong và ngoài nước, đặc biệt được đào tạo tại Nhật bản và có chuyên gia JICA giúp đỡ, hướng dẫn tại Việt Nam. Xem chi tiết

Thông báo tuyển sinh

Đăng ký khóa học

Tin tức nổi bật

GIẢM KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI
(Người Chăn Nuôi) – Giải pháp được hầu hết các quốc gia cùng thực hiện để giảm rủi ro kháng kháng sinh là cắt giảm sử dụng kháng sinh ở...
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA VÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TRUNG TÂM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
         Thực hiện kế hoạch số 42/KH-LĐLĐ ngày 26/12/2019 của liên đoàn huyện Ba Vì về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp đoàn tiến tới...
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN THỊT TRÂU, BÒ MÁT: MỞ RA “HƯỚNG ĐI MỚI” CHO CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ
[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Việt Nam đã thành công trong việc xây dựng Tiêu chuẩn thịt mát dành cho thịt lợn (TCVN). Hiện, Hội Chăn nuôi Việt...
CÔNG ĐOÀN VIÊN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA VÌ TRỒNG CÂY TẠI QUẦN THỂ KHU NÔNG NGHIỆP SINH THÁI
      Trồng cây đầu xuân là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, được kế thừa, phát huy và trở thành việc làm thiết thực mỗi dịp...

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. HOTLINE: 0359714811