• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tin tức

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA BỆNH BIÊN TRÙNG TRÊN BÒ DO Anaplasma marginale GÂY RA

Nguồn:Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974. HOTLINE: 0359714811