• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công nghệ phôi

NHỮNG CON BÊ TỪ CÔNG NGHÊ CẤY TRUYỀN PHÔI LẠI TIẾP TỤC ĐƯỢC SINH RA TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA VÌ BỞI THẾ HỆ NGHIÊN CỨU TRẺ

       Công nghệ cấy truyền phôi (Invivo và Invitro) là một trong những công nghệ sinh học trong sinh sản động vật nói chung và Bò sữa, bò thịt nói riêng;  Nó đóng vai trò quan trọng trong công tác nhân và cải tiến giống nhất là đối với bò sữa ở Việt Nam. Đây cũng là một công nghệ tiên tiến đang được các nước phát triển ứng dụng rộng và là mối quan tâm không chỉ của các nhà khoa học mà còn của các doanh nghiệp, các nhà chăn nuôi và các nhà quản lý ngành nông nghiệp. Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì coi công tác nhân giống và cải tiến giống bò sữa là một trong những công việc thương xuyên và xuyên suốt trong hoạt động khoa học của mình nhất là đối với thế hệ trẻ. Tăng Xuân Lưu và cs. (2010) đã công bố kết quả cải tiến phương pháp gây động dục đồng pha và cấy truyền phôi bò sữa cao sản bằng công nghệ Invivo và Invitro trong thời gian từ 2008 đến 2010.

        Tiếp nối thành công của những nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ mới, năm 2018 Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì kết hợp cùng tập đoàn TH true Milk trong dự án cấy truyền phôi; kết hợp với Học Viện Nông nghiệp Việt Nam trong chương trình nghiên cứu Công nghệ phôi bò (Invivo và Invitro). Thế hệ nghiên cứu Trẻ của Trung tâm đã tiếp cận và làm chủ được Công nghệ. Kết quả ngày 6/10 và 8/10 năm 2019 những chú bê cái đầu tiên từ những bàn tay và trí tuệ kế tiếp đã ra đời trong niềm vui và niềm tự hào của tập thể nghiên cứu cũng như sự tin tưởng của Lãnh đạo đối với đội ngũ nghiên cứu trẻ. Trong những ngày tiếp theo sẽ có nhiều chú bê được chào đời trên những trang trại bò sữa Ba Vì.

Hai con bê sinh ra từ công nghệ cấy truyền phôi (phôi Invivo (trên), phôi Invitro (dưới), ngày 6-8/10/2019.

T.S.N.C.V.C.C. Tăng Xuân Lưu – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì người đã từng cho ra nhiều bê cấy truyền phôi và cũng là đồng tác giả trong chương trình này, vui bên những chú bê mới sinh ra

Tập thể Nghiên cứu đón chào cùng con bê mới ra đời sáng ngày 06/10/2019

        Để tăng nhanh số lượng chất lượng đàn bò việc nhập phôi phân ly giới tính đông lạnh và sản xuất phôi (tươi) từ tinh phân ly giới tính để cho ra đàn bê, bò sữa ở Việt Nam là một hướng đi đúng đắn phù hợp. Với mong muốn nhân giống nhanh, bởi nguồn gene tốt, Trung tâm tiếp tục áp dụng công nghệ cấy truyền phôi phân ly giới tính với nguồn gene hàng đầu thế giới để cho ra những đàn bò cho năng suất cao, chất lượng tốt.

                                                                                                          Ngày 11 tháng 10 năm 2019

                                                                                                                  Tác giả: Hải Anh

      

 

 

 

 

 

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586