• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

KIẾN THỨC CHĂN NUÔI

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH GIẢM TẾ BÀO SO MA VÀ VI SINH TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA HIỆN NAY

Tác giả: T.S Tăng Xuân Lưu

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586