• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tin tức

VAI TRÒ CỦA METHIONINE DẠNG BỌC ĐỐI VỚI HIỆU SUẤT CỦA BÒ SỮA TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP

     Giai đoạn chuyển tiếp là giai đoạn quan trọng trong chu kỳ sản xuất của bò sữa và đặc trưng là sự thách thức của hệ thống miễn dịch. Ngăn chặn các vấn đề trao đổi chất trong giai đoạn nhạy cảm này là một chìa khóa để tối đa hóa hiệu suất. Tại thời điểm bắt đầu cho con bú, bò sữa sẽ mất cân bằng về năng lượng và protein. Áp dụng đúng khẩu phần cho ăn để tăng lượng vật chất khô ăn vào tại thời điểm cận chu kỳ và hỗ trợ chức năng miễn dịch tối ưu sẽ đảm bảo khởi đầu tốt cho việc tiết sữa và cải thiện vấn đề về sức khỏe của bò mẹ. Methionine được coi là một axit amin giới hạn đầu tiên trong phần lớn bò sữa cao sản.

     Methionine không những là một axit amin thiết yếu, mà còn chịu trách nhiệm duy trì một số chức năng miễn dịch. Do đó, nghiên cứu này đã được thực hiện để xác định ảnh hưởng của methionine được bọc bởi ethyl-cellulose trên thú nhai lại (ERPM, Mepron®) trên hiệu suất sản xuất và tình trạng sức khỏe của bò sữa cao sản trong suốt giai đoạn chuyển tiếp và giai đoạn sản xuất cao.

      Nghiên cứu được thực hiện tại Dairy Research Farm, University of Illinois, USA. 60 bò sữa lai Holstein đã được sử dụng trong một thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên với 30 bò sữa cho một lô thí nghiệm. Các lô thí nghiệm bao gồm; 1. Lô đối chứng, bò sữa đã được cho ăn với khẩu phần ăn cơ bản (giai đoạn sắp sinh, giai đoạn mới sinh và giai đoạn đỉnh sữa) không bổ sung ERMP, và 2. Lô thí nghiệm, khẩu phần ăn của lô đối chứng với bổ sung ERPM ở 0,09% trong khẩu phần ăn của giai đoạn sắp sinh và 0,10% khẩu phần ăn sau sinh (giai đoạn mới sinh và giai đoạn đỉnh sữa) (Batistel và cs., 2017). Việc bổ sung được đảm bảo sử dụng tỷ lệ lysine so với methionine là 2,8: 1. Khẩu phần ăn của giai đoạn sắp sinh, giai đoạn mới sinh và giai đoạn đỉnh sữa đã được cho ăn từ 28 ngày trước khi sinh, 1-30 ngày lúc bắt đầu cho sữa và 31- 60 ngày cho sữa nhiều.

     Kết quả cho thấy bò sữa trong lô thử nghiệm (khẩu phần ăn bổ sung ERPM) có lượng chất khô ăn vào (DMI) cao hơn so với những bò sữa trong nhóm lô đối chứng. Bổ sung ERPM cải thiện đáng kể (P<0,05) DMI của bò sữa trong thời gian giai đoạn sắp sinh với lượng bổ sung 1,2 kg/ngày, giai đoạn mới sin là 1,6 kg/ngày và giai đoạn đỉnh sữa là 1,5 kg/ngày. Trong giai đoạn mới sinh, trung bình năng suất sữa (4,1 kg/ngày), năng suất protein sữa (0,20 kg/ngày), năng suất chất béo sữa (0,17 kg/ngày) và năng suất lactose sữa(0,25 kg/ngày) trong nhóm lô thử nghiệm đã tăng đáng kể (P<0,05) so với nhóm lô đối chứng.

    Trong thời kỳ sản xuất cao (đỉnh sửa), việc bổ sung ERPM tăng năng suất sữa (P<0,05) lên 4,4, năng suất protein sữa tăng 0,17, năng suất chất béo sữa tăng 0,19 và năng suất lactose sữa tăng 0,30 kg / ngày / bò sữa. Hàm lượng axit béo không tan và γ-glutamyl chuyển vào trong máu đã giảm 25 và 37%, tương ứng ở những con bò sữa được cho ăn chế độ ăn của lô thử nghiệm so với những con bò được cho ăn chế độ của lô đối chứng. Việc giảm nồng độ axit béo và-glutamyl chuyển vào trong máu cho thấy chức năng gan và tình trạng sức khỏe của bò sữa được cải thiện. Dựa trên kết quả của nghiên cứu này, có thể kết luận rằng việc cho ăn ERPM trong giai đoạn chuyển tiếp của bò sữa giúp cải thiện lượng vật chất khô ăn vào và tình trạng sức khỏe. Việc cho ăn EPRM từ 28 ngày trước khi sinh giúp cải thiện hiệu suất sản xuất không chỉ trong giai đoạn sau sinh mà còn cả giai đoạn đỉnh sữa.

Mubarak Ali1,* và Claudia Parys2

1Nutrition & Care, Evonik (SEA) Pte Ltd, Singapore

2Evonik Nutrition & Care, GmbH, Germany

*mubarak.ali@evonik.com

Tài liệu tham khảo

Batistel F, Arroyo JM, Bellingeri A, Wang L, Saremi B, Parys C, Trevisi E, Cardoso FC, Loor JJ (2017) Ethyl-cellulose rumen-protected methionine enhances performance during the periparturient period and early lactation in Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science 100, 7455-7467.

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974. HOTLINE: 0359714811