• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Bài báo KHCN

BỔ SUNG VIRGINIAMYCIN ĐỂ LÀM GIẢM BỆNH AXIT DẠ CỎ Ở BÒ

link: http://trungtambocobavi.com/wp-content/uploads/2019/07/3_B%C3%A0i-b%C3%A1o_3_TN3.pdf

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974. HOTLINE: 0359714811