• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin mới

NGHIÊN CỨU GẦN ĐÂY TÌM THẤY MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ PHÁT HIỆN SALMONELLA

The Poultry Site

Ngày 11 tháng 5 năm 2019, lúc 9:00 sáng.

Các nhà nghiên cứu đã thí điểm một phương pháp phát hiện salmonella mang lại kết quả trong hai giờ.

Trong một bài báo gần đây về Kiểm soát thực phẩm, các nhà nghiên cứu đã phát triển một kỹ thuật phát hiện mới đối với Salmonella typhimurium. Phương pháp của họ đã sử dụng cảm biến sinh học (thiết bị sử dụng các sinh vật sống, enzyme hoặc kháng thể để phát hiện sự hiện diện của các chất hóa học). Phương pháp này đã có thể phát hiện chính xác ô nhiễm salmonella trong sữa chỉ trong hai giờ.

Bộ cảm biến sinh học được sử dụng cho nghiên cứu này dựa trên các hạt nano từ tính (MNPs) và chất xúc tác để phát hiện sự hiện diện của Salmonella typhimurium trong sữa. Không giống như các phương pháp phát hiện yêu cầu nhận dạng trực quan vi khuẩn salmonella hoặc xác định sự hiện diện của DNA salmonella trong các mẫu thực phẩm, phương pháp này dựa vào sự hiện diện của điện trường. Các nhà khoa học nhận thấy rằng nồng độ vi khuẩn salmonella càng cao, cảm biến sinh học sẽ biểu hiện điện áp cao hơn. Các cảm biến sinh học được phát triển bởi các nhà nghiên cứu có thể phát hiện chính xác và đáng tin cậy sự hiện diện của ô nhiễm salmonella trong vòng hai giờ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bộ cảm biến sinh học có thể được điều chỉnh để phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trên chip có thể được sử dụng để phát hiện ô nhiễm thực phẩm trong lĩnh vực này.

Tìm hiểu thêm về nghiên cứu này theo đường link này: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519301550

Võ Văn Sự dịch từ: Recent study finds a novel method for salmonella detection.The Poultry Site.11 May 2019, at 9:00a.m. https://thepoultrysite.com/news/2019/05/recent-study-finds-a-novel-method-for-salmonella-detection

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974. HOTLINE: 0359714811