• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

BÒ VÀ THỊT BÒ WAGYU ĐÃ CÓ MẶT TẠI BA VÌ

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586