• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

KỸ THUẬT QUẢN LÝ VẮT SỮA

 

Tác giả: TS Tăng Xuân Lưu

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586