• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA VÌ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHKT THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI TẠI VĨNH PHÚC

Sưu tầm: TS. Phùng Quang Trường

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586