• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Ấn phẩm, tài liệu

Tên tài liệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn
CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ TẦM NHÌN NÔNG NGHIỆP BÒ SỮA 26-7-2018
...
Tải tài liệu
Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa trong nông hộ 22-3-2018
...
Tải tài liệu
Điều tra bệnh viêm vú , thử nghiệm điều trị tại xí nghiệp chăn nuôi bò sữa Phù Đổng 21-2-2018
...
Tải tài liệu
Kết quả bước đầu cấy truyền phôi phân ly giới tính đông lạnh tại trang trại bò sữa TH True Milk , Nghĩa Đàn, Nghệ An 21-3-2018
...
Tải tài liệu

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. HOTLINE: 0359714811