• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin mới

BÒ WAGYU – “KOBE” VÀ CON LAI CỦA NÓ TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA VÌ

Sưu tầm và biên soạn

T.S Tăng Xuân Lưu, T.S Phùng Quang Trường và KS Nguyễn Hải Anh

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586