• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin mới

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

             Sáng ngày 20/01/2022,Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động  năm 2022, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra năm 2021, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm     2022.

Ảnh toàn cảnh hội nghị

             Chủ trì Hội nghị có ông Tăng Xuân  Lưu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm toàn thể viên chức và người lao động. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu:  Ông Tăng Xuân Lưu – Bí thư chi bộ – Giám đốc Trung tâm; ông Phạm Doãn Huệ – Phó bí thư chi bộ – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn; và thư ký gồm 02 đại biểu: bà Trần Thị Loan –Phó chủ tịch Công đoàn; Bà Khuất Thị Thu Hà – ủy viên Ban Chấp Hành Công Đoàn

Ảnh Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký

             Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ Chính trị của đơn vị và Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021.

   

   Ảnh đồng chí Phạm Doãn Huệ – Chủ tịch Công Đoàn phát biểu tại hội nghị

Ảnh: Đồng chí Đỗ Hữu Hảo đọc báo cáo thu, chi tài chính năm 2021

 

Ảnh: Đc: Phùng Quang Trường – Trưởng phòng Kế hoạch và Chuyển Giao – Trưởng ban Thanh tra nhân dân đọc báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2021

 

              Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức và người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

  Ảnh đại diện các công đoàn viên xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị

            Tại Hội nghị cũng đã bầu ra Đoàn Đại biểu đi dự Hội nghị CBCNVC đơn vị cấp trên . Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

 


         Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Tăng Xuân Lưu, Giám đốc Trung tâm  đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022.

Đưa tin: ThS. Nguyễn Yên Thịnh

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586