• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Bài báo KHCN

BÁO CÁO KHOA HỌC : MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THỤ THAI, KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SẢN XUẤT CỦA BÊ SINH RA TỪ TINH BÒ HOSTEIN FRESIAN (HF) PHÂN ĐỊNH GIỚI TÍNH CÁI

  Tăng Xuân Lưu, Trần Thị Loan, Phùng Quang Trường, Ngô Đình Tân, Khuất Thị Thu Hà và Nguyễn Yên Thịnh                             Địa chỉ liên hệ:Tangxuanluubavi@gmail.com (Trình bày tại hội nghị Khoa học chuyên ngành Chăn nuôi – thú y Bộ NN và PTNT ngày 29/8/2018 tại Viện Chăn nuôi) TÓM TẮT Một số yếu tố ảnh...

BÁO CÁO KHOA HỌC : KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, VỖ BÉO, THU NHẬN THỨC ĂN VÀ CHO THỊT CỦA BÒ LAI F1 BBB TẠI HÀ NỘI

  Phùng Quang Trường, Tăng Xuân Lưu, Phùng Thị Diệu Linh, Phùng Quang Thản, Nguyễn Yên Thịnh, Đặng Thị Dương và Ngô Đình Tân. Tác giả liên hệ: Phùng Quang Trường, Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng Cỏ Ba Vì Điện thoại: 0912233974, Email:truongbavi@gmail.com (Trình bày tại hội nghị Khoa học chuyên ngành Chăn nuôi – thú y...

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586