• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin mới

VIDEO: SỬ DỤNG TINH PHÂN ĐỊNH GIỚI TÍNH CÁI TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA

   Nguồn : VTC16

Sưu tầm: TS. Phùng Quang Trường

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974. HOTLINE: 0359714811