• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin mới

GIỐNG BÒ SENEPOL NUÔI TẠI BA VÌ VÀ MỘT SỐ TỔ HỢP LAI

 

 

MUA HẠT GIỐNG CỎ LIÊN HỆ SĐT 0363145282. TƯ VẤN VỀ BÒ GIỐNG LIÊN HỆ 0912233974.TƯ VẤN KHÓA HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO LIÊN HỆ 0974045596 HOTLINE: 0983666586